Usługi

 

Konferencje

 

Optymalnie zaprojektowane i profesjonalnie wyposażone sale centrum konferencyjnego, umożliwiaj± organizację w naszym obiekcie szkoleń, seminariów i konferencji. S± one organizowane zarówno podczas wydarzeń targowych, jak i w innych terminach. Z naszych sal korzystaj± zakłady pracy oraz zewnętrzne firmy organizuj±ce tego typu wydarzenia.
Szczegóły dotycz±ce centrum konferencyjnego można znaleĽć w zakładce „Wynajem obiektu”.